Statistik KPI

                                              Statistik ini adalah untuk tempoh 6 bulan kedua 2015

 Statistik Pencapaian Piaggam Pelanggan dari 1.7.2015 - 31.12.2015  
Bil. PIAGGAM PELANGGAN BILANGAN  DITERIMA BILANGAN DISELSAIKAN PERATUSAN %
1 Bekalan air baru akan disambung ke premis pengguna dalam masa 7 hari selepas lengkapan air dipasang dan semua bayaran temasuk deposit dibayar. 3404 3326 97.7
2 Semua pertanyaan lisan mengenai bil-bil akan direspon dalam tempoh tidak melebihi 1 hari. 7125 7125 100
3 Sambungan semula bekalan air akan dibuat dalm tempoh tidak melebihi 2 hari dari tarikh pembayaran penuh tunggakan bil air dan caj oleh pengguna. 1785 1782 99.8
4 Deposit bagi akaun bekalan air akan dibayar balik kepada pengguna dalam bentuk wang tunai atau cek dalam tempoh tidak kurang daripada dua bulan dari tarikh penamatan. 1494 1494 100
5 Gangguan bekalan air berjadual akan dihebohkan melalui media umum/sosial sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ianya dilaksanakan. 24 24 100
6 Tindakan memperbaiki paip agihan air yang pecah atau bocor akan diambil dalam masa tidak melebihi 1 hari dari tarikh aduan diterima 7294 7205 98.7
7 Maklumbalas untuk permohonan kelulusan pelan-pelan retikulasi air mengambil masa tidak melebihi 3-4 minggu selepas menerimanya. 33 33 100
8 Memberi layanan yang saksama dalam menyediakan perkhidmatan bekalan air kepada semua pengguna.         100

 

Ke Atas