Statistik Air

 

 20132014
Keluasan Negeri Perak 21,005 KM² 21,005 KM²
Jumlah Penduduk 2,440,869 2,459,900
i. Jumlah Akaun Aktif 714,751 731,798
ii. Domestik 625,218 639,649
iii. Bukan Domestik 89,533 92,149
Kawasan Tadahan 11,098KM² 11,098KM²
Empangan 2 2
Jumlah Air Mentah Yang di abstrak               438,144,421 M³/Setahun        451,435,454 M³/Setahun
Sumber Utama Air Mentah Sungai Perak (40%) Sungai Perak (40%)
Loji Rawatan Air 46 46
Kapasiti Loji Rawatan Air 1,793 1,793
Bilangan Tangki Simpanan Air 169 169
Bilangan Tangki Air Menara 198 198
Purata Pengeluaran Harian 1,200 1,252
Purata Penggunaan Harian 835 875
NRW 30.4% 30.5%
Panjang Paip 11,234 KM 11,325 KM

 

 

 

Ke Atas