Nilai - Nilai

nilai nilai

 

Untuk menyempurnakan misi dan mencapai visi, kami berpegang kepada nilai-nilai berikut:

  1. Kerja berpasukan dan bekerjasama
  2. Memahami dan memenuhi keperluan pelanggan.
  3. Perlunya mengawal pembaziran, terutamanya kehilangan air tak berhasil ke tahap munasabah.
  4. Pentingnya maklumat yang bersesuian dan tempat masa untuk pengurusan dan kawalan di semua peringkat.
  5. Penggunaan teknologi yang optima
  6. Komunikasi yang jelas dan terbuka
  7. Peluang untuk pembangunan profesional dan memperbaiki diri.
  8. Menghormati dan menjaga persekitaran.
 
Ke Atas