Kiraan Tarif

 

Kadar bayaran bulanan air adalah seperti di jadual di bawah  :

Jenis Pelanggan AirKod Tarif           KadarBayaran Minimun
Domestik / Kerajaan 11

  0 - 10m³ = RM 0.30/m³

11 - 20m³ = RM 0.70/m³

    >20m³ = RM 1.03/m³

RM 3.00
Perniagaan / Industri 21

  0 - 10m³ = RM 1.20/m³

11 - 20m³ = RM 1.40/m³

    >20m³ = RM 1.61/m³

RM 12.00
Rumah Ibadat / Kebajikan 41

0 - 20m³ = RM 0.30/m³

   >20m³ = RM 0.34/m³

RM 3.00
Khas Pukal 81

0 - 20m³ = RM 0.60/m³

   >20m³ = RM 0.69/m³

RM 100.00
Ke Atas