Senarai Firma Perunding

firma perunding

 

Berkuatkuasa mulai 1hb. Januari 2009, hanya Orang Yang Berkelayakan di bawah seksyen 47 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 sahaja yang boleh merekabentuk, mengemukakan pelan, menyerah dan memperaku sistem bekalan air atau pembetungan. Senarai lengkap Orang Yang Berkelayakan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa kecil Pengiktirafan SPAN boleh dimuatturun melalui lama web SPAN di www.span.gov.my

 

Ke Atas